این روزها


Avareh Marg Copyright © 1390 - 1394 All right reserved

این روزهادرتلاشم 

به پایان برسانم هرآنچه راکه آغازی نداشت 
مهرپایان بزنم بردوست داشتن های کذایی که صداقتی نداشت
حصار جدایی بکشم به دوردستانی که محبتی نداشت
و گرد نفرت بپاشم به چشمانی که جز هوس چیزی نداشت
 اما من هنوز اندرخم یک کوچه ام

http://up.ghalebgraph.ir/up/galebgraph/authors/hamidreza/Bahman94/3/10.png†??'§ : آواره مرگ , آواره, مرگ, avarehmarg, ir, باز هم بی کسی رو چاره کردیم,
25 / 2 / 1393 1:57 بعد از ظهر |- اواره مرگ -|

C†?êmê§