نبودن ها


Avareh Marg Copyright © 1390 - 1394 All right reserved

Naboodnaha 400x341 نبودن ها

نبودن هایی هست که هیچ بودنی

جبرانشان نمیکند…!

غم هایی هست که هیچ شادی

نابودشان نمیکند…!

رفتن هایی هست که هیچ آمدنی

جبرانشان نمیکند…!

(اویی) هست که دیگر هیچکس برای تو او نمیشود

حتی خودش

و درست همینجاست که

همه کار میکنی جز زندگی…


http://up.ghalebgraph.ir/up/galebgraph/authors/hamidreza/Bahman94/3/10.png†??'§ : avarehmarg, آواره مرگ , باز هم بی کسی رو چاره کردیم,
22 / 12 / 1392 3:16 قبل از ظهر |- اواره مرگ -|

C†?êmê§