همیشه تنهایی


Avareh Marg Copyright © 1390 - 1394 All right reserved

http://saghie.rozup.ir/saghi/91/7/4/Tanha___fars4pic_(7).jpg

دروغ بگو تا باورت کنند!

آب زیر کاه باش تا به تو اعتماد کنند!

بی غیرت باش تا آزادی حس کنند!

خیانت هایشان را نبین تا آرام باشند!

هر چی نداری بگو دارم و هر چه داری بگو بهترینش را دارم!

کذب بگو تا عاشقت شوند!

اگر ساده ای،

اگر راست گویی،

اگر با وفایی،

اگر یک رنگی،

همیشه تنهایی!

همیشه تنهایی...!


http://up.ghalebgraph.ir/up/galebgraph/authors/hamidreza/Bahman94/3/10.png†??'§ : آواره, مرگ, آواره مرگ, وب سایت آواره مرگ , همیشه تنهایی,
11 / 12 / 1392 1:3 بعد از ظهر |- اواره مرگ -|

C†?êmê§