یلدا :(


Avareh Marg Copyright © 1390 - 1394 All right reserved

متن آهنگ یلدا - مازیار فلاحی

مــســت بگو راســت بگو…..تا شب یلداست بگــــو

تا نفسی هست بگو….هرچی دلت خواست بگــــو

خسته و بی تاب شدم….محو شدم

خواب شدم…

خـــســتــه از این پنجــره ها…منتظرت

قاب شدم

گریه بر این حال کشید…..اشک بر این

فال کشید

بر تــن بی دست خـــدا….نقش دوتا

بــال کشـیـد

خار شدم…..پست شدم…..با همه

یکدســـت شـــدم

تشنه ی بی آب شدی….نیست از این

هسـت شـــدم

مســت بگو راســت بگو……تا شب یلداست بگـــو

تا نفسم هست بگو…..هرچی دلت خواست بگـــو

خسته و بی تاب شدم….محو شدم

خواب شدم

خســته از این پنجــره ها…منتـــظرت

قــاب شدم


http://up.ghalebgraph.ir/up/galebgraph/authors/hamidreza/Bahman94/3/10.png†??'§ : آواره مرگ, آواره, مرگ, avarehmarg, avare, marg, avarehmarg, tk, وب سایت آواره مرگ,
1 / 12 / 1392 12:27 قبل از ظهر |- اواره مرگ -|

C†?êmê§