ادامه بده ٬ به نگاه به لبخند


Avareh Marg Copyright © 1390 - 1394 All right reserved

ادامه بده به لبخند، به نگاه، به جشن

از همان حرف های ساده بزن

مثلن بگو چه روز بدی

چه غذای بی نمکی

و هوا چه گرفته ست!

ادامه بده به معجزه به حضور به عطر

و از همان کارهای ساده بکن

مثلن بیا دکمه پیرهنم را بدوز

روزنامه بخوان

یا بزن زیر آوازِ بی حوصلگیت

اما فقط ادامه بده!

...


http://up.ghalebgraph.ir/up/galebgraph/authors/hamidreza/Bahman94/3/10.png†??'§ : آواره مرگ, آواره, مرگ, avarehmarg, avare, marg, avarehmarg, tk, وب سایت آواره مرگ,
1 / 12 / 1392 12:26 قبل از ظهر |- اواره مرگ -|

C†?êmê§