خاطرات


Avareh Marg Copyright © 1390 - 1394 All right reserved

خاطرات بی هوا می آیند
گاهی وسط یک فکر...
گاهی وسط خیابان!!!
سردت میکنند؛ داغت میکنند خاطرات تمام نمیشوند...

تمامت میکنند

 

http://up.ghalebgraph.ir/up/galebgraph/authors/hamidreza/Bahman94/3/10.png†??'§ : آواره مرگ, آواره, مرگ, avarehmarg, avare, marg, avarehmarg, tk, وب سایت آواره مرگ,
26 / 11 / 1392 12:48 قبل از ظهر |- اواره مرگ -|

C†?êmê§