سکوت


Avareh Marg Copyright © 1390 - 1394 All right reserved

نه اعتراض میکنم
نه دعوا
نه توضیح میدهم
نه توضیح میخواهم
تنهابه اسانی کنارت میگذارم
دیگرنیازمنده رفیقی نخواهم شد
دیگرکسی را رفیق خودنخواهم خواند


http://up.ghalebgraph.ir/up/galebgraph/authors/hamidreza/Bahman94/3/10.png†??'§ : دغدغه های مردی که, وب سایت آواره مرگ, آواره مرگ, بهنوش, آواره, عاشقانه, مرگ, زندگی, عشق, ,
15 / 9 / 1392 6:3 بعد از ظهر |- اواره مرگ -|

C†?êmê§