برایت آرزو می کنم


Avareh Marg Copyright © 1390 - 1394 All right reserved
برایت آرزو می کنم . . .

بـرایــت رویــاهــایـی آرزو میکـنـم تـمــام نـشـدنـی

 و آرزوهــایــی پــرشــور

 کــه از مـیـانـشـان چنـد تـایـی بــرآورده شــود

 بـرایــت آرزو میـکنــم کــه دوســت داشـتـه بـاشـی

 آنـچــه را کــه بایـد دوســت بـداری

 و فــرامــوش کـنـی

 آنـچــه را کــه بـایـد فــرامــوش کـنی

 بـرایــت شـــوق آرزو میـکنــم

 آرامـــش آرزو میـکنـم

 بـرایــت آرزو مـیکنــم کــه بـا آواز پــرنـدگان بــیـدار شــوی

 و بـا خـنـده ی کــودکان

 بـرایــت آرزو مـیکنــم دوام بـیـاوری

 در رکــود، بـی تـفــاوتـی و نـاپـاکــی روزگار

 بـخـصــوص بــرایــت آرزو میـکنـم کــه خــودت بـاشی . . .


http://up.ghalebgraph.ir/up/galebgraph/authors/hamidreza/Bahman94/3/10.png†??'§ : دغدغه های مردی که, وب سایت آواره مرگ, آواره مرگ, بهنوش, آواره, عاشقانه, مرگ, زندگی, عشق, ,
12 / 9 / 1392 10:41 بعد از ظهر |- اواره مرگ -|

C†?êmê§